GURVIN TREFELLING AS

Har du TRÆR, har vi MOTORSAG.

Bla i tjenestene våre

Trefelling

Trefelling er primær oppgaven vår. Det er det som vi gjør mest av. Og dette føler vi oss veldig trygg på. Alle trær blir tatt ned på en trygg måte.

Vi rydder alltid bort stokker og kvist hvis kunden skulle ønske det.

Beskjæring / seksjons felling

Noen ganger så ønsker ikke kunden at treet skal fjernes helt, da er beskjæring en grei løsning.


Noen ganger går det ikke å bare felle treet, da må det taes ned i deler, såkalt seksjons felling.

Vi rydder alltid bort stokker og kvist hvis kunden skulle ønske det.Flising av kvist og stokker er en viktig del av jobben. Den gjør  det letter å fjerne kvist og stokker da vi får mye mer med oss når vi kjører det vekk.

Det er også lettere å gjenbruke flisen, den kan legges i blomsterbed, den kan brukes i stier eller turveier hvor det er vått, eller den kan komposteres tilbake til godjord.

Vi selger også flisen i 50 Liter sekker for 25 .- pr sekk, vi kjører den til dere.  utenfor Bergen kommune er 2.- pr KM.

Skal det beskjæres i større trær hvor det behøves spesial kompetanse har vi samarbeids partnere som vi kan hente inn ved behov.

Vi utfører jobber både for private, men også for større entreprenører som her vist på bilde. 

Her utfører vi trefelling langs vei for Mesta i Sogn, ved Fjærland.

Alle trær som hadde en mulighet for snøbøy skulle fjernes.

Vi har også kursing for arbeid ved vei, fra Kristoferssen kompetanse senter

Kvisting, rydding og flishugging

Dette utfører vi også, selv om vi ikke har felt trærne. 

Det er en del av jobben.